Ulve i en foranderlig verden


Indhold:


 Udbredelse
 Natursyn
 Skadedyret
 Genetablering
 Ulve i DK?
 SpørgeskemaLavet af: Anne Gydesen
Photo © Monty Sloan / Wolf Park. Vist med tilladelse/ Used by permission only.
Copyright info.

   

   

   

   


 
Information Ulvetider Myter Quiz Lær mere


   
En undersøgelse af europæiske børns holdninger til ulve, bjørne og oddere.

Hvorfor egentlig bevare ulven? Ulvens økologiske role er både kompleks og vigtig. Dets indflydelse på økosystemer er ikke lige til at gennemskue, men der er ingen tvivl om at hvor store rovdyr er til stede, er økosystemerne sundere, mere stabile, mere komplete end hvor rovdyrene mangler.
Ulven optræder for adskillige mennesker som et symbol, der vil miste sin mening uden ulvens virkelige eksistens. Nogle naturfolk opfatter ulven som spirituel guide og føler sig tæt knyttet til dyret, der indgår i deres traditioner, dragter og kultur. Andre mennesker ser ulven som sympol på menneskers uretfærdige, hadpræget og smertefulde behandling af dyr og ønsker gennem bevaring så at sige at rette op på fortidens synder. Endelig rummer ulven en symbolik af vild natur. Bevaring af ulven er blevet ensbetydende med menneskets evne til at bevare vild natur. Blot tanken om ulvehyl der gynger over skovene en vindstille aften, den viden at ulveunger boltrer sig i græsset samt forestillingen om jagtens nervepirrende spil er for mange mennesker med til at gøre livet mere værdifuldt og interesant.

For en succesfuld forvaltning af rovdyr er det nødvendigt med en bedre forståelse af den menneskelige dimension. Hvilke holdninger og hvilken viden har befolkningsgrupper i Europa? Er der sammenmhænge mellem nationalitet, alder, viden og holdning? For at belyse disse spørgsmål kræves en omfattende spørgeundersøgelse hvor de forskellige befolkningsgrupper indgår. WWF-UK har allerede spurgt én af disse befolkningsgrupper, børnene, om hvad de føler for ulve, bjørne og oddere. Børnene er en interessant befolkningsgruppe fordi de ofte har en anderledens holdning end andre aldersgrupper og fordi de som fremtidens beslutningstagere er en gruppe hvis ønsker har stor betydning for den videre forvaltning.

I undersøgelsen har man spurgt teenagere i to lande henholdsvis med og uden store rovdyr: Spanien og United Kingdom. De tre rovdyr som indgår i undersøgelsen: Ulven, bjørnen og odderen er valgt i henhold til deres formodet forsvinden i UK; den brune bjørn forsvandt for ca. 2000 år siden, ulven for ca. 200 år siden og odderen er stadig eksisterende i UK.
Overordnet viste undersøgelsen at en overvejene del af børnene var for bevarelse af rovdyrene, men den viden børnene havde om dyrene var samtidig meget ringe. 61% af britiske børn var enige i at det er vigtig med ulve i Europa, mens det meget overraskende var hele 87% af de spanske børn som var af samme holdning. I Spanske områder uden ulve var holdningen mere lig den i UK, se figur. Dette tyder på at teenagere som lever med rovdyr er mere positive end andre. Et andet måske overraskende resultat var at børn i London var mindre positiv overfor rovdyr end i resten af UK, dette strider mod den generalle opfattelse af naturbevaring som et byfænomen.

Der var stor geografisk spredning med hensyn til frygt for rovdyrene. Størst var frygten i Nordirland hvor næsten 2 ud af 3 børn var bange for at gå i en skov med ulve, mere end hver fjerde barn i samme område var også bange for at svømme i vand hvor der levede oddere. Frygten for rovdyrene var mindst i ulveområder i Spanien.
Selvom ulveangreb på mennesker er ekstrem sjældne opfattes det ikke sådan af børnene. Næsten hvert fjerde barn i Nordirland troede at ulveangreb på mennesker er almindelige. Viden om rovdyrene især om bjørnen var generalt dårlig; fx vidste kun hver tredje barn at der havde levet bjørne i UK, og kun 56% mente at der en gang havde eksisteret ulve. Undersøgelsen viste at mængden af viden var proportional med positiv holdning for rovdyrene, jo størrere viden jo mere positiv holdning. Teenagere som havde en positiv attitude mod rovdyr var desuden også mindre bange og var i højere grad tilhængere af bevaringsprojekter. I hele UK var drengene generalt mere positive end pigerne, men forskellen var lille.

Klik for et størrere billede Alt i alt viser undersøgelsen at teenagere gerne vil have rovdyr i Europa, IIMB (Ikke-I-Min-Baghave) holdningen er ikke udbredt som man ser det hos andre befolkningsgrupper. Langt størstedelen af de unge er positive overfor rovdyr og har en klar fornemmelse af hvad de ønsker for fremtiden. Frygt er dog stadig en vigtig faktor for hvad børnene føler. Den store frygt for oddere i Nordirland tyder på at de unge er fremmedgjorte overfor naturen især sammenlignet med deres jævnalderende i Spanien. Bedre viden om rovdyrene vil sandsynligvis reducere frygten og hermed forbedre den nuværende holdning.

Kilde: The Large Carnivore Initiative. Den fulde engelske version af undersøgelsen er tilgængelig her.

Ulve i en foranderlig verden 2005 http://www.ulve.info