Ulve i en foranderlig verden


Indhold:


 Udbredelse
 Natursyn
 Skadedyret
 Genetablering
 Ulve i DK?
 SpørgeskemaLavet af: Anne Gydesen
Photo © Monty Sloan / Wolf Park. Vist med tilladelse/ Used by permission only.
Copyright info.

   

   

   

   


 
Information Ulvetider Myter Quiz Lær mere


   Den sidste ulv i Danmark blev skudt 1813 ved Estvadgård nær Skive. Nogle kilder hævder at der var enkelte strejfere fra Tyskland senere hen og dette kan ikke udelukkes, men det kan også have været store hunde. Ulven har været meget almindelig i Danmark og var en stor plage for datidens bønder, disse forsøgte derfor energisk at udrydde dyret. Ulven overlevede dog takket være sin gode tilpasningsevne meget længe efter andre store pattedyr blev udryddet, det var især ulvene på de jyske heder og i moserne som var svære at få buk med. De fleste danskere kender udtrykket "Ugler i mosen" som egentlig stammer fra ordene "Ulve i mosen", den gang var betydningen lidt mere bokstavlig. På Sjælland var ulven sandsynligvis udryddet 1513, for da blev ulveskatten til at dække jagtudgifter ophævet.

Den europæiske ulv breder sig fra Polen ind i Tyskland og det kan ikke udelukkes at ulven finder vej tilbage til Sønderjylland. Danmarks natur ser imidlertid anderledes ud end den gjorde for 3 generationer siden og spørgsmålet er om den kan/vil leve her.

Ulven har som art vist sig utrolig tilpasningsdygtig, men den stiller dog visse krav til området:

  • Der skal være ro til at opfostre ungerne. Øde naturområder i Danmark er i forhold til andre nordiske lande få, men gennem de sidste år er der arbejdet på sikring af naturlige levesteder og større biologisk mangfoldighed. Et politisk mål om at skovarealet skal fordobles vil samtidig give plads til flere dyr og muligvis også ulven, men det vides ikke om den vil være her.

  • Der skal være rigeligt med hjortevildt. Rådyret er foruden den mest udbredte hjorteart i Danmark også talrig. Arten vil derfor sandsynligvis blive ulvens primær bytte, men ulven æder også mindre pattedyr, tamdyr og affald. Begrænsning af jagt på rådyr kan blive en nødvendighed og der vil gå tid før økosystemet stabiliserer sig og giver plads til en levedygtig ulvebestand.

  • Det vigtigste krav til at ulven kan leve i Danmark er danskernes accept. Mennesket er i dag de fleste steder den direkte eller indirekte regulerende faktor af bestande og ulvens tilbagevenden i Danmark vil uden tvivl rejse en debat for/imod. De fleste i den danske befolkning mener at det er godt med et rigere dyreliv i dansk natur, men gælder det kun for nuttede dyrearter som bæveren? På trods af at ulve ikke angriber mennesker er mange bange for risikoen og det kan være svært for en fåreavler at accepterer at ulven tager får. Hvis danskerne skal have ulven som et element i en mere spændende og varieret natur er omfattende oplysningsarbejde nødvendigt. Vi må acceptere konflikterne der følger med, men først og fremmest må vi skille myter fra fakta. Min fornemmelse er at danskerne har levet uden større rovdyr for længe til at kunne håndtere fritlevende ulve. Men måske er lossen velkommen (?)

Ulve i en foranderlig verden 2005 http://www.ulve.info