Ulve i en foranderlig verden


Indhold:


 FaktaLavet af: Anne Gydesen
Photo © Monty Sloan / Wolf Park. Vist med tilladelse/ Used by permission only.
Copyright info.

   

   

   

   

   

   

   

   


 
Information Ulvetider Myter Quiz Lær mere


   Brug vinduets tilbageknap hvis du vil tilbage til quizsiden uden at slette dine svar!


1. Hvornår bliver ulve kønmodne?

Ulve når ofte voksen størrelse indenfor deres første leveår og er fuldt udvokset det andet år, men dette betyder ikke nødvendigvis at de også er fuldt kønsmodne dvs i stand til at få hvalpe.

Selvom pardannelse kan ske tidligere er ulven ikke kønsmoden før de bliver 2-3 år gamle. De fleste vilde ulve parrer sig næppe før fjerde eller femte leveår, men dette er nok snarere relateret til ulvens evne til at finde en mage og et ledigt territorium end til dens fysiologiske udvikling.


2. Når ulve jager...

Ulven er tilpasset til at jage og dræbe større pattedyr, men disse byttedyr er tilpasset til at undgå ulveangreb. Angrebne koncentreres derfor om dyr med en bestemt alder eller dårlig fysisk kondition både for at minimerer resourcetabet og risikoen for at komme til skade.
Det er absurt at tro at en vild ulv vil fravælge et stort, fedt, førsteklasses bytte (jvf drab på tamdyr) men måske har ulven ikke noget valg når det angår vilde byttedyr. Selektion af unge, gamle og andre udsatte individer forekommer af sig selv og har intet at gøre med hvad ulven som predator har i tankerne.

Ulven er ikke et grådigt rovdyr. Den forlader af og til et uspist kadaver, men blot for at vende tilbage igen når den senere bliver sulten. Sommetider begraver ulven endda dele af byttet for at andre ådselsædere ikke skal æde det. Ravne kan især æde en stor del af hvad ulvene har nedlagt.
Af og til dræber ulven mere end den kan æde, disse omstændigheder opstår især når mennesker er involveret. Bliver en ulv skræmt væk fra sit måltid er det ikke sikkert den vender tilbage og får i indhegninger kan forvirre ulven således at den dræber mange på én gang. Forklaringen er den samme som når ræven dræber mange høns i hønsegården, nemlig at jagtinstingtet konstant udløses af springende dyr. For ukyndige mennesker vil denne adfærd sandsynligvis tolkes som blodtørst og grådighed.


3. Hvad viser denne ulvs mimik?

Ulve kommunikerer med varierende ansigtsudtryk, præcis som mennesker og hunde. Hos ulve tydeliggøres udtrykne af mørke aftegninger.

Den aggressive ulv blotter tænderne og knurrer. Er den samtidig overlegen, altså selvsikker, har den rejste ører, kort mundvige, store øjne og kroppen er stor og stiv. Er den underlegen, altså usikker, viser den derimod underlegenhedstegn som tilbagelagte ører, lang mundvige, flad pande, smalle øjne og kroppen gøres lille evt krybende.

Pacificerings adfærd har det formål at dæmpe en andens aggressivitet. Det er tæt forbundet med venlighed og underlegenhed og forskellen mellem disse adfærdstyper er for det meste små. En del pacificering har rødder i hvalpeadfærd mens anden pacificering består i at skjule aggressivitetstegn, for eksempel at lukke munden og vende blikket bort.

En "glad" ulv stråler over hele ansigtet: Åben mund, tungen løst hængende, ørerne fremadrettet og mundvigerne trukket tilbage. En sær kombination af over- og underlegenhed. Udtrykket kaldes også for Play-face, da det indbyder til leg.


4. Hvor lang er en ulvs hjørnetand?

Tanden er ca. 2,5 cm. Roden har omtrint samme længde.


5. Hvad er ulvens latinske navn?

I øjeblikket mener man at der findes tre ulvearter som har hver deres latinske navn, men det er stadig et emne man diskuterer. De tre er: Den grå ulv (Canis lupus), den røde ulv (Canis rufus) og den ætiopiske ulv (Canis simensis)

Den grå ulv var engang verdens mest udbredte landlevende pattedyr. Den levede stort set overalt nord for 20. breddegrad, der løber gennem Mexico City og det sydlige Indien. I dag forekommer de største ulvepoplutioner, hvor mennesker er få. Der er beskrevet op til 32 underarter til den grå ulv, men nyere studier viser der er tale om langt færre underarter.

Den røde ulv er mindre end den grå ulv men større end coyoten. Den har fået sit navn pga sin rødlige pelsfarve på hoved, øre og ben. Den røde ulv var engang udbredt over det meste af det sydøstlige USA, men omkring 1980 eksisterede den røde ulv kun i fangeskab; en poplution på bare 14 dyr.
Yngleprojekter har i middlertidig været succesfulde og den røde ulv lever i dag i det fri i North Carolina og Tennessee. Man diskuterer endnu den røde ulvs oprindelse. Nogle mener den røde ulv er en art for sig, andre mener den er en underart til den grå ulv og nogle mener den er en krydsning mellem coyoten og den grå ulv.

Den ætiopiske ulv ansås før i tiden for at være sjakal, men genetiske analyseresultater tyder på at "sjakalen" faktisk er en ulv. Netop som man har opdaget en "ny" ulveart ser man at den er alvorlig truet. Om bare ti år er den ætiopiske ulv muligvis ikke længere at finde i naturen! De største trudsler mod arten er sygdom og stadig mangel på uberørt natur. Et tredje meget alvorligt problem er hybridlisering med hunde.


6. En mankeulv er...

Ulven bliver ofte forvekslet med andre dyrearter enten fordi de to arter ligner hinanden i udseende eller pga navnelighed.

Mankeulven (Chrysocyon brachyurus) kan godt ligne en rød ulv eller ræv, men den er faktisk hverken eller. Mankeulven er slet ikke en ulv men et meget udsædvanlig hundedyr fra Sydamerikas græsområder. Den har rød pels, store ører og meget lange ben som hjælper dyret igennem højt græs. Dyret er med sine stilkeligende ben ca. 76 cm over skulderen og vejer omkring 20 kg. Mankeulven er enegænger det meste af sit liv. Et par deler gerne et territorie, men kommer generalt kun sammen for at yngle. Begge forældre deltager i opfostringen af afkommet. Mankeulven er truet og information om arten er undervejs for at overtale lokale beboere til at være mere forstående og tolerant overfor et så unik dyr som mankeulven.


7. Ulve færdes i følgende områder...

De anatomiske træk har givet ulven en forbløffende tilpasningsevne og den træffes i mange forskellige habitater lige fra arktisk tundra, over skov til prærie. Oprindeligt strakte ulvens udbredelse sig over det meste af den nordlige halvkugle: Nordamerika, Europa og Asien, men efterstræbelse har indskrænket området stærkt.

Kravene til at ulve skal kunne leve i et bestemt habitant er ofte overvurderet, der behøves fx ikke store skove men toleranche er vigtig. Ulve kan i princippet leve hvor der er godt med tilgængelig byttedyr. Der findes sågar byulve som vi idag har byræve, men sådan ønsker de færreste at opfatte ulven.


8. I hvilket land lever der ikke vilde ulve?

Af følgende fire lande: Grønland, Østrig, Sverige og Italien lever ulve ikke vildt i Østrig.

I Europa breder ulven sig i mange lande primært pga en større akcept, men er stadig meget sårbar, fx i Sverige. Andre steder er ulvepoplutionen i fare for at forsvinde pga sin lille størrelse, men er dog stabil. Flere steder er ulvepoplutionen stor, stabil og ikke i fare for at forsvinde foreløbelig fx i Canada og store dele af Asien. I dele af Rusland øger ulvene i antal men falder tilsvarende i andre dele. Endelig er der områder hvor ulveantallet falder pga jagt og/eller tab af leveområder fx i Indien og Portugal.

Internationalt mener jeg ikke at ulven er akut truet da antallet af dyr de fleste steder bevæger sig opad, men fakta er at ulven idag stadigvæk kun lever på en stærkt reduceret del af dens oprindelige udbredelsesområde. I mange lande har ulven slet ikke været set i meget langt tid. Adskillige underarter er allerede forsvundet af menneskets hånd og andre arter står muligvis overfor samme skæbne. Der er dog sket en kæmpe holdningsændring til ulven og flere og flere mennesker glæder sig idag over at kunne opleve ulven i naturen. Alt i alt synes jeg der grund til at være optimistisk om fremtiden for Canis lupus, men hvad mener du?


9. Kan ulve gø?

Hylet er den mest karakteristiske, men ikke den eneste lyd ulve kommunikerer med. Ulve kan fremsige adskillige lyde vi ikke har ord til, men der synes dog at være fire grundlyde for det menneskelige øre: Klynken, knurren, gøen og hylen.

Klynken benyttes ofte ved eller nær hulens åbning, især når hvalpene er ude for at lege. Derudover kan klynken af og til høres af en underlegen ulv når truet af en dominerende. Klynken opfattes som en underdanig eller venlig hilse lyd.
Knurren er altid ensbetydende med aggressivitet og er ikke en venlig hilse lyd. Den opfattes som en trudsel.
Gøen hos ulven er en dyb kort vuf-ligende lyd. Man mener den benyttes som alarm og som en trudsel mod indtrængere i territoriet. Gøen kædes af og til sammen med hylen, læs om hylet her.


10. Ulve hyler...

Hylet er nok den lyd ulven er mest kendt for, men den hyler ikke op mod månen - hverken når den er fuld eller halv. Ulve benytter først og fremmest hylet som kommunikation idet lyden breder sig over store afstande.

Ulve kan hyle alene eller i gruppe: En ulv som hyler alene hyler måske for at tiltrække en mage, mens gruppehylet bla. fungerer som territorietafmærkning. Ulvene bruger også hylet til at til samle flokken fx efter en jagt. Det kan heller ikke udelukkes at cermonien er med til at styrke de sociale bånd mellem dyrene; der er nemlig ingen tvivl om at ulve elsker at "synge i kor".

En hylekoncert starter ofte i skumringstiden og varer ca. 15 minutter. Afhængig af vindretningen kan hylet høres på en afstand af 2 til 3 kilometer. Når en ulv begynder vil andre hurtig stemme i på forskellige tonehøjder; resultatet er et indtryk af flere ulve end der faktisk er. Forstillingen afsluttes lige så pludselig som den begyndte og efterlader et overvældende indtryk hos den menneskelige tilhører.


11. Hvor stor er en Skandanavisk hanulv?

Ulven er det største medlem af hundefamilien Canidae, som bl.a. også omfatter ræve, jakaler og hunde.

De fleste steder er hanulven 65-80 cm over skulderen og vejer omkring 40 kg; hunulven er ca. 20% mindre. Dette tal afviger alt afhængig af hvor i verden man befinder sig. I Alaska har man målt den tungeste hanulv helt op til 80 kg, mens man i Arabien har fundet ulve med en vægt helt nede på 20 kg.

Den ulv vi kender fra Skandinavien Canis lupus lupus er en mellemstor type, hvor hannerne bliver optil 80 cm over skulderen og vejer ca. 40 kg. Store hanner kan dog godt veje et par kilo mere, men de kan ikke leve op til de tyngder mange mennesker tror de vejer.


12. Efter fødslen bliver ulvehvalpene i hulen...

Efter en drægtighedsperiode på 63 dage fødes 4-6 blinde og døve hvalpe - total afhængige af moderens varme og mælk. Hunnen er derfor konstant i hulen den første uges tid, mens flokmedlemmer bringer hende føde. I to ugers alderen får hvalpene øjne og i tre ugers alderen kan de høre, det er også ved denne alder at hvalpene så småt begynder at bevæge sig ud af hulen for at udforske omgivelserne. Ørene bliver stive i 4 ugers alderen. Efterhånden som hvalpene udvikler sig kan de æde mere og mere solid føde, enten opgylpet eller serveret i stykker af de voksne. Alle flokmedlemmer deltager i opdragelse og pasning af ungerne.


13. Er ulve speciel farlige for mennesker?

Det sker at mennesker bliver dræbt af syge ulve, af ulve i fangeskab og af hunde. Det er klart at raske vilde ulve er i stand til at dræbe et menneske hvis de ønskede det, men fakta er at de lader være. Et faktum som selv forskere har svært ved at forklare. Der er flere teorier: Vilde ulve, der er bange for mennesker flygter ved den mindste fært mens de ulve som i sin tid ikke fik lært at frygte mennesket blev dræbt. Der findes få steder hvor ulve har mistet deres frygt for mennesker eller hvor de aldrig har udviklet den, fx i de aktiske egne. I flere national parker i USA er ulve desuden blevet vant til mennesker, men alligevel angriber de ikke besøgende. Måske ser ulvene os ikke som potientiel føde idet intet andet naturligt byttedyr går på to ben. Der findes mange påstande om ulveangreb på mennesker, men det er svært at skilde fakta fra fiktion. Langt de fleste er opdigtede eller overdrevne, kun enkelte har ved nærmere efterforskning vist sig at være sande. I følge forskerne er angreb på mennesker ekstrem usædvanlig ulveadfærd og vi (herunder børn) har meget lidt at frygte fra raske vilde ulve. Ulven er dog et stort dyr som hunden, lossen og bjørnen og den bør derfor med sund respekt anses som potentiel farlig.
Ulve i en foranderlig verden 2005 http://www.ulve.info